Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali o funkcji pakowania, konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych” na terenie istniejące


Jeżewo dnia 29.06.2006 rok
Wójt Gminy Jeżewo
86-131 Jeżewo


Nr- P-7627/5/2006


POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) oraz zgodnie z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku firmy „ Prosiaczek” w Krąplewicach , 86-131 Jeżewo, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali o funkcji pakowania, konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych” na terenie istniejącego, własnego zakładu produkcji mięsnej w Krąplewicach

Wójt Gminy Jeżewo

p o s t a n a w i a:

stwierdzić brak konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali o funkcji pakowania, konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych” na terenie zakłady, działka ewidencyjna nr 3/6 o powierzchni 5,777ha, obręb Krąplewice.

Uzasadnienie

Zakład produkcyjny „ Prosiaczek” w Krąplewicach, 86-131 Jeżewo, wnioskiem w dnia 03.03.2006 roku, zwrócił się w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wyżej wymienionej hali. Do wniosku załączono informację o planowanym przedsięwzięciu. Zgodnie z art. 61 §1 KPA zostało wszczęte postępowanie. Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 81 i 84 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. Nr 257 poz. 2573 z 2004 roku z późniejszymi zmianami) jest to przedsięwzięcie dla którego raport może być wymagany. -2- W związku z powyższym oraz na podstawie art. 51 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska , tutejszy organ zwrócił się wnioskiem z dnia 08.05.2006 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora w Świeciu i Starosty Powiatowego w Świeciu o wydanie opinii w sprawie obowiązku i ewentualnego zakresu sporządzenia raportu. Postanowieniem nr N.NZ-4204-5/168/06 z dnia 01.06.2006 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko. Postanowieniem nr OŚ- 7633/75/2006 z dnia 19.05.2006 roku Starosta Powiatu Świeckiego uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, pod nastepującymi warunkami:

1. ograniczenia uciążliwości przedsięwzięcia do granicy działki ewidencyjnej, na której wykonywana będzie inwestycji;

2. zawarcia w projekcie budowlanym charakterystyki ekologicznej zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

Według oceny „organów opiniujących” rodzaj realizowanego przedsięwzięcia nie będzie negatywnie oddziaływał na środowisko.
Po zapoznaniu się w toku postępowania z przedmiotem sprawy i dokumentacją dostarczoną przez inwestora oraz opiniami organów, odstępuje się od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
W toku postępowania ustalono, że przyjęte rozwiązania technologiczne i techniczne przedsięwzięcia nie stanowią zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Również w trakcie realizacji – budowy przedsięwzięcie może oddziaływać na środowisko w sposób nie znaczący i w krótkim okresie czasu oraz odwracalnie ( hałas, zwiększone zużycie energii). W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Wójt Gminy Jeżewo
Mieczysław Pikuła

Otrzymują:
1. Wnioskodawca - Inwestor „Prosiaczek” Krąplewice 86-131 Jeżewo
2. BIP Urzędu Gminy Jeżewo
3. Starosta Powiatu Świeckiego – do wiadomości
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu.
5. a/a

Wytworzył: Lemańczyk Jerzy (30 listopada 1999)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 lipca 2006, 12:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij