Postanowienie o konieczności sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko WINBUD

Jeżewo dnia 18.05.2007 rok

Nr- P-7627/ 1a /2007

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 ust. ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) w związku z §3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 roku) oraz zgodnie z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w celu rozpatrzeniu wniosku firmy ”WINDBUD” Sp.z.o.o. ul. Dworcowa 52/54, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie jednej elektrowni wiatrowej na działce 147/4 w miejscowości Belno, wraz z linią przyłączeniową elektryczną SN przebiegającą przez działki nr 147/4,121,146/4, 145/2 obręb Belno , gmina Jeżewo i działkę nr 6 obręb Skarszewy, gmina Świecie”

Wójt Gminy Jeżewo
p o s t a n a w i a:

1.Nałożyć obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który powinien zawierać treści wymienione w art. 52 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska – w punktach od pkt. 1 do pkt. 16 oraz treści wymienione w art. 52 ust. 3-5 wyżej powołanej ustawy.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wymieniony w preambule, w dniu 18.01.2007roku, zwrócił się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni jednej wiatrowej na działce 147/4 w miejscowości Belno wraz z linią energetyczną przyłączeniową SN przebiegającą przez działki nr 147/4, 121,146/4, 145/2 obręb Belno, gmina Jeżewo i nr 6 w miejscowości Skarszewy, gmina Świecie”. Do wniosku załączono informację o planowanym przedsięwzięciu.
Zgodnie z art. 61 §1 KPA zostało wszczęte postępowanie.
Na podstawie art. 51 ust. Ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Jeżewo wystąpił ze stosownym wnioskiem ( pismo nr 7627/1/2007 w dniu 03.04.2007 roku) o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu- do Starostwa Powiatowego w Świeciu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.
Postanowieniem nr N.NZ-4204-4/83/07 z dnia 12.04.2007 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Natomiast Postanowieniem nr OŚ- 7633/28/2007 z dnia 16.04.2007 roku Starostwa Powiatu Świeckiego uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i wyraził opinię, iż:
inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z §3 ust.1 pkt.6) wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów.
Po zapoznaniu się w toku postępowania z przedmiotem sprawy i dokumentacją dostarczoną przez inwestora oraz opiniami organów opiniujących, tutejszy organ podjął rozstrzygnięcie co do nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca – WNIDBUD” Spółka z.o.o.
Ul. Dworcowa 52/54
88-100 Inowrocław
2. BIP Urzędu Gminy Jeżewo
3. Starostwo Powiatowe w Świeciu – do wiadomości
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu.
5. a/a


Wytworzył: Jerzy Lemańczyk (18 maja 2007)
Opublikował: Maciej Pikuła (23 maja 2007, 10:56:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1677

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij