Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Aufwind Schmack Nowa Energia Sp.z.o.o.

Wójt Gminy Jeżewo Jeżewo, dnia 24.12.2007 r.
86-131 Jeżewo

Nr –7627/3/2007


Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami)oraz art. 31,32 i 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolityDz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zmianami)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 29.10.2007 roku, złożony przez Zakład Sozotechniki Sp.z.o.o. ul. Bernardyńska 3, 85-029 Bydgoszcz, reprezentowaną przez prezesa Pana Stanisława Kryszewskiego, działającego na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w imieniu inwestora tj. Aufwind Schmack Nowa Energia Sp.z.o.o.,ul. Nowowiejskiego 14a/2, 61- 732 Poznań

zostało wszczęte postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego
na: „Budowie Elektrociepłowni Biogazowej w miejscowości Buczek”, projektowanej na działkach nr 55/1 i 55/4 w miejscowości Buczek, obręb ewidencyjny Buczek, Gmina Jeżewo wraz z odcinkiem sieci kablowej elektroenergetycznej przebiegającej przez działki ewidencyjne nr 65, 66/2, 102, 100/1, 100/3, 100/4, 100/5, 100/6 obręb Buczek i działki ewidencyjne nr 4/4, 4/6, 9, 10,11 obręb Krąplewice, Gmina Jeżewo.

W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony tego postępowania wynikające z art. 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo, pok. nr 8.

Jednocześnie informuję, że o zmianie adresu strona jest zobowiązana zawiadomić tut. Urząd Gminy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane
we wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.

Wójt Gminy Jeżewo
Mieczysław Pikuła
Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. BIP Urzędu Gminy
3. Strony postępowania wg. rozdzielnika
4. a/a.


Wytworzył: Jerzy Lemańczyk (28 grudnia 2007)
Opublikował: Maciej Pikuła (28 grudnia 2007, 13:26:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1680

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij