NABÓR NA WOLNE STANOWISKO Młodszego opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:

Młodszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie

 1. Opis stanowiska:


 1. przewidywany termin zatrudnienia: 10 marzec 2016 r.

 2. forma zatrudnienia: umowa zlecenia z możliwością zawarcia umowy o pracę,

 3. wymiar czasu pracy: pełen etat,

 4. zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie (praca w terenie
  u świadczeniobiorców, teren gminy Jeżewo)


 1. Wymagania niezbędne:


 1. obywatelstwo polskie,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,

 5. nieposzlakowana opinia,

 6. wykształcenie: zawodowe preferowane średnie

 7. ukończony kurs posiadający kwalifikacje niezbędnych do wykonywania zawodu opiekun w ośrodku pomocy społecznej lub doświadczenie zawodowe


 1. Wymagania dodatkowe:


 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,

 2. umiejętność organizowania pracy w domu chorego,

 3. samodzielność

 4. prawo jazdy kat.B i samochód do dyspozycji,

 5. znajomość topografii gminy


 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:


Prowadzenie spraw wynikających z Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:


I. Usługi gospodarcze:


a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu, w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym  zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
f) utrzymywanie w czystości  bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.


II. Usługi pielęgnacyjne:


a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.

III. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji

IV. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.

 1. Wymagane dokumenty:


- list motywacyjny,
- życiorys - CV,
- kwestionariusz osobowy,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
- kserokopia dowodu osobistego,
- oświadczenie kandydata dot. braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na w/w stanowisku,
- oświadczenie kandydata o braku  skazania prawomocnym wyrokiem sądu za  umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,
- inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z rozpatrzeniem wniosku o zatrudnienie.

Na żądanie komisji rekrutacyjnej kandydaci są zobowiązani dostarczyć oryginały w/w dokumentów.


 1. Postępowanie rekrutacyjne:


Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie i dokonanie wyboru pracownika.


 1. Dodatkowe informacje:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo w godzinach pracy ośrodka, z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Młodszy Opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej”, w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. (piątek) do godz. 13:00.

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej i jej wyniku osoby ubiegające się o pracę na stanowisko młodszego opiekuna zostaną poinformowane telefonicznie.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona również na stronie internetowej http://www.bip.ug-jezewo.lo.pl/




Jeżewo, dn. 16.02.2016 r.



Wytworzył: Kierownik GOPS (16 lutego 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (16 lutego 2016, 11:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1012

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij