Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2017

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020
Podprogram 2017

Od miesiąca września 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jeżewie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2017.

Realizacja Podprogramu 2017 odbywać się będzie w okresie od września 2017 r. do czerwca 2018 r.  

PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Oprócz wydawania żywności będą prowadzone działania towarzyszące mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji osób najbardziej potrzebujących w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie. 

Kryteria, które muszą spełniać osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej

 Odbiorcy ostateczni artykułów spożywczych dostarczanych w ramach PROGRAMU FEAD, Podprogram 2017 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.), a w szczególności jej art. 7, który mówi, iż pomocy udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
- ubóstwa;
- sieroctwa;
- bezdomności;
- bezrobocia;
- niepełnosprawności;
- długotrwałej lub ciężkiej choroby;
- przemocy w rodzinie;
- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
- trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
- alkoholizmu lub narkomanii;


Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej jw. oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy (do 200%):
► 1268,00 zł dla osoby samotnej,
► 1028,00 zł dla jednego członka w rodzinie

Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Warunkiem koniecznym do objęcia wsparciem jest uzyskanie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie „Skierowania do otrzymywania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”.

Po wystawienie skierowania można zgłaszać się do GOPS w Jeżewie, ul. Świecka 12 (dawny posterunek policji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00. 

Informacja o terminie wydawania żywności oraz działaniach towarzyszących lub ewentualnej jego zmianie umieszczona będzie każdorazowo na stronie internetowej www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Wydawane będą paczki żywnościowe w skład których jednorazowo wchodzić będą co najmniej trzy  artykuły z różnych grup towarowych, przy czym zestaw artykułów spożywczych dla 1 osoby w całym Podprogramie 2017 obejmuje:
-       makaron jajeczny 4,5 kg,
-       makaron kukurydziany bezglutenowy 0,5 kg,
-       ryż biały 4 kg,
-       herbatniki maślane 0,6 kg,
-       mleko UHT 7 l,
-       groszek z marchewką 4 kg,
-       fasola biała 4 kg,
-       koncentrat pomidorowy 1,76 kg,
-       powidła śliwkowe 1,5 kg,
-       gulasz wieprzowy z warzywami 1,7 kg,
-       filet z makreli w oleju 1,7 kg,
-       szynka drobiowa 3 kg,
-       szynka wieprzowa mielona 2,1 kg.
-       cukier biały 4 kg,
-       olej rzepakowy 4 l.
-       buraczki wiórki 1,05 kg,
-       kasza gryczana 2 kg,
-       ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg,
-       pasztet wieprzowy 0,64 kg.
-       kabanosy wieprzowe 0,36 kg
-       miód wielokwiatowy 0,4 kg

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje i skargi proszę składać do: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie, siedziba ośrodka ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, (dawny posterunek policji), tel. 525228154 oraz Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego PKPS w Bydgoszczy lub do Rady Naczelnej PKPS w Warszawie

Wytworzył: GOPS (11 sierpnia 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (11 sierpnia 2017, 13:26:41)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (17 października 2017, 15:41:14)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 462

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij