Uchwały - 2018 rok - BIP w JST - Gmina Jeżewo
Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały »Uchwała nr XLVII/365/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018


w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu dożynkowego i przyjęcia regulaminu jego przeprowadzenia

Uchwała nr XLVII/364/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018


w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Uchwała nr XLVII/363/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 19 lipca 2018


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok

Uchwała nr XLVI/362/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała nr XLVI/361/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2018 r.

Uchwała nr XLVI/360/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo

Uchwała nr XLVI/359/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżewo

Uchwała nr XLVI/358/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2017

Uchwała nr NR XLVI/357/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2017 r.

Uchwała nr NR XLVI/356/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Uchwała nr XLVI/355/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków wzdłuż ulicy Leśnej i Osadniczej w miejscowości Laskowice - II etap"

Uchwała nr XLVI/354/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018-2032

Uchwała nr XLVI/353/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018 rok.

Uchwała nr XLVI/352/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie e uchylenia uchwały Nr XXXIX/295/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań Gminy Jeżewo z lat poprzednich

Uchwała nr XLVI/351/2018 RADY GMINY JEŻEWO z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/284/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jeżewie wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżewo”

Uchwała nr XLV/350/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2018


w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnej Przychodni w Jeżewie

Uchwała nr XLV/349/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 29 maja 2018


w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie

Uchwała nr XLIV/348/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018


w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie

Uchwała nr XLIV/347/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie

Uchwała nr XLIV/346/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 21 maja 2018


w sprawie przystapienia Gminy Jeżewo do realizacji proejktu pod nazwą "Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych Gminy Jeżewo - nr projktu RPKP.10.02.02-04.0030/17
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij