NULL string(0) ""

Uchwała nr XIV/103/2012Rady Gminy Jeżewoz dnia 28 marca 2012w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo stanowiącego zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo uchwalonego Uchwałą Nr XX/173/2000 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2000r. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)

Uchwała nr XIV/103/2012
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 28 marca 2012


w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo stanowiącego zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo uchwalonego Uchwałą Nr XX/173/2000 Rady Gminy Jeżewo z dnia 28 listopada 2000r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 i Nr 130, poz. 871 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 153, poz. 901), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871)


Treść uchwały nr XIV/103/2012 (697kB) pdf

Zał. nr 1 i 2 - założenia i ukierunkowania (5882kB) pdf
Zał. nr 3 - kierunki rozwoju przestrzennego (5311kB) pdf
Zał. nr 4 - objaśnienie przyjętych rozwiązań i syntezaustaleń (121kB) pdf
Zał. nr 5 - rozstrzygnięcie (1472kB) pdf
Zał. nr 6 - Synteza uwarunkowań rozwoju przestrzennego (7013kB) pdf
Zał. nr 7 - infrastruktura komunikacyjna (6079kB) pdf
Zał. nr 8 - uwarunkowania ochrony przyrody (6500kB) pdf
Zał. nr 9 - uwarunkowania ochrony zabytków (6085kB) pdf
Zał. nr 10 - infrastruktura energetyczna i gospodarka wodno-ściekowa (6110kB) pdf
Zał. nr 11 - lokalizacja wniosków do studium (6076kB) pdf

Podsumowanie do uchwały (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Maciej Pikuła (4 kwietnia 2012, 09:32:43)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (5 kwietnia 2012, 13:16:24)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4608