Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 649) starsze aktualności »Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Jeżewo, poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych

03.07.2020

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Jeżewo, poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznychLista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 2/2020

01.07.2020

Lista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 2/2020Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

05.06.2020

Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportuObwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

01.06.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymNowy numer rachunku bankowego do opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków

18.05.2020

Nowy numer rachunku bankowego do opłat za dostarczenie wody i odbiór ściekówDotacja na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

06.05.2020

Dotacja na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepłaInformacja o zapisach na polowanie indywidualne

30.04.2020

Informacja o zapisach na polowanie indywidualneDecyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie

24.04.2020

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w JeżewieDecyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie

24.04.2020

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w JeżewieZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych

11.03.2020

ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowychOgłoszenie Starosty Świeckiego o zebranym materiale dowodowym, stanowiącym podstawę wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w Osłowie

06.03.2020

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o zebranym materiale dowodowym, stanowiącym podstawę wydania decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w OsłowieLista odmian zalecanych do uprawy na rok 2020

21.02.2020

Lista odmian zalecanych do uprawy na rok 2020Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji Nr 8/2020

18.02.2020

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wydaniu decyzji Nr 8/2020Kwalifikacja wojskowa '2020

13.02.2020

Kwalifikacja wojskowa '2020Informacja o stypendium szkolnym 17.02.2020

06.02.2020

Informacja o stypendium szkolnym 17.02.2020Lista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 1/2020

29.01.2020

Lista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 1/2020Ogłoszenie Starosty Świeckiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej Nowe Krąplewice-Osłowo

28.01.2020

Ogłoszenie Starosty Świeckiego o prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, przeznaczoną pod budowę drogi gminnej Nowe Krąplewice-OsłowoOgłoszenie Wójta Gminy Jeżewo o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na rok 2020

14.01.2020

Ogłoszenie Wójta Gminy Jeżewo o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartych konkursach ofert na rok 2020Informacja o stypendium szkolnym 8.01.2020

08.01.2020

Informacja o stypendium szkolnym 8.01.2020Otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

31.12.2019

Otwarty konkurs ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportuAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 649) starsze aktualności »