Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 660) starsze aktualności »IV ogłoszenie o sprzedaży drewna w Osłowie

14.12.2020

IV ogłoszenie o sprzedaży drewna w OsłowieInformacja dotycząca przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

02.11.2020

Informacja dotycząca przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie dz. nr 1/63 obręb Lipno

23.10.2020

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego na wydzierżawienie dz. nr 1/63 obręb LipnoOgłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.

09.10.2020

Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.Ogłoszenie o uruchomieniu syren alarmowych, ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20

02.10.2020

Ogłoszenie o uruchomieniu syren alarmowych, ćwiczenia RENEGADE/SAREX-20Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającej na budowie linii zasilającej dla Obieku Radiokomunikacyjnego

24.09.2020

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2020 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego polegającej na budowie linii zasilającej dla Obieku RadiokomunikacyjnegoObwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału woj. kuj. - pom. na obwody łowieckie

23.09.2020

Obwieszczenie o sporządzeniu projektu uchwały w sprawie podziału woj. kuj. - pom. na obwody łowieckieII ogłoszenie o sprzedaży drewna w Osłowie

17.09.2020

II ogłoszenie o sprzedaży drewna w OsłowieOgłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla rolników indywidualnych

11.09.2020

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym dla rolników indywidualnychOgłoszenie o sprzedaży drewna w Osłowie

07.09.2020

Ogłoszenie o sprzedaży drewna w OsłowieObwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego

27.07.2020

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnegoInformacja Marszałka Województwa o przyjęciu dokumentów będacymi aktami prawa miejscowego

21.07.2020

Informacja Marszałka Województwa o przyjęciu dokumentów będacymi aktami prawa miejscowegoOgłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Jeżewo, poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznych

03.07.2020

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante - Usługa oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Jeżewo, poprawa jakości i efektywności oświetlenia miejsc publicznychLista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 2/2020

01.07.2020

Lista podmiotów które uzyskały dotację na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu - konkurs ofert nr 2/2020Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu

05.06.2020

Otwarty konkurs ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku w zakresie kultury fizycznej i sportuObwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

01.06.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnymNowy numer rachunku bankowego do opłat za dostarczenie wody i odbiór ścieków

18.05.2020

Nowy numer rachunku bankowego do opłat za dostarczenie wody i odbiór ściekówDotacja na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

06.05.2020

Dotacja na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepłaInformacja o zapisach na polowanie indywidualne

30.04.2020

Informacja o zapisach na polowanie indywidualneDecyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w Jeżewie

24.04.2020

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminnych Wodociągów i Oczyszczalni w JeżewieAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 660) starsze aktualności »