Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2018 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze uchwały »Uchwała nr XL/316/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Jeżewo na rok 2018

Uchwała nr XL/315/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 55/6 i 55/7 w obrębie Lipienki w gminie Jeżewo

Uchwała nr XL/314/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/207/2017 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 56/6 i 56/7 w obrębie Lipienki w gminie Jeżewo

Uchwała nr XL/313/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Uchwała nr XL/312/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Jeżewo

Uchwała nr XL/311/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji z budżetu Gminy Jeżewo na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała nr XL/310/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/285/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr XL/309/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie gminy Jeżewo w 2018 r.

Uchwała nr XL/308/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2018–2032

Uchwała nr XL/307/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 lutego 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Uchwała nr XXXIX/306/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Wschodniego Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Tucholskich

Uchwała nr XXXIX/305/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie zaopiniowania projektu zmiany uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Uchwała nr XXXIX/304/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie zamiaru likwidacji Filii Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Jeżewie z siedzibą w Czersku Świeckim

Uchwała nr XXXIX/303/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie uchylenia uchwały w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Jeżewo

Uchwała nr XXXIX/302/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Jeżewo

Uchwała nr XXXIX/301/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów

Uchwała nr XXXIX/300/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie

Uchwała nr XXXIX/299/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jeżewo

Uchwała nr XXXIX/298/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Jeżewo

Uchwała nr XXXIX/297/2018 Rady Gminy Jeżewo z dnia 26 stycznia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018 - 2020
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 26) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij