Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 
Urząd Gminy Jeżewo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.ug-jezewo.lo.pl
 
Data publikacji strony internetowej: 01.02.2003 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 01.04.2019 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:pochodzą z różnych źródeł,opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i w związku z tym nie było i nie ma możliwości ich pozyskania w wersji dostępnej cyfrowo.Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.
 
Oświadczenie sporządzono dnia 17.03.2020 r.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych, zmiany kontrastu oraz zmiany rozmiaru czcionki wyświetlanej na stronie.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Emil Brzozowski, adres poczty elektronicznej bip@jezewo.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 078 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek Urzędu Gminy Jeżewo, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo
 
Do budynku prowadzi wejście od strony zachodniej. Wejście do budynku jest wyposażone w betonowy podjazd dla wózków oraz drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy.
 
Niedaleko budynku wydzielone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 
Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
W Urzędzie Gminy Jeżewo nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 
W Urzędzie nie ma osoby posługującej się językiem migowym.
 
Istnieje możliwość wezwania pracownika urzędu, celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.
 
Informacje dodatkowe
To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej, na której się właśnie znajdujesz. Dołożono wszelkich starań, aby wszystkie strony witryny były zgodne z bieżącymi standardami sieciowymi.

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Przykładamy wszelkich starań aby serwis był dostępny dla każdego – bez względu na wiek, poziom sprawności, używany sprzęt czy oprogramowanie.
 
Zgodność ze standardami
Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0, a także zawiera szereg zaleceń wymaganych przez trzeci (WAI-AAA) stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.0
 
Przystosowanie dla urządzeń mobilnych
Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe, projektory itp. (mobile-friendly).
 

metryczka


Wytworzył: Emil Brzozowski (17 marca 2020)
Opublikował: Emil Brzozowski (17 marca 2020, 12:51:53)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (29 marca 2021, 10:50:15)
Zmieniono: korekta adresu mailowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2286