Gospodarka odpadami komunalnymi

Gospodarka odpadami komunalnymi

Poziomy odzysku i recyklingu 2019 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina Jeżewo informuje o osiągniętych w roku 2019 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi [...]

Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2018 r.

Podmiot odbierający odpady Podmiot realizujący zadanie - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK - Zakład Usług [...]

Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2017 r.

Podmiot odbierający odpady Podmiot realizujący zadanie - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK - Zakład Usług [...]

Kurenda

[...]

Nowe zasady segregacji odpadów

OD 1 LIPCA 2017 R. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW      Od 1 lipca 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego [...]

Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2016 r.

Podmiot odbierający odpady Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK wygrał Zakład Usług Komunalnych [...]

Informacja

INFORMACJA     Urząd Gminy Jeżewo informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK mieszczący się w Białych Błotach (dawne wysypisko) w Wigilię (24.12.2016r.) i w Sylwestra (31.12.2016r.) jest [...]

Informacja przypominająca o obowiązku posiadania podpisanej umowy na wywóz odpadów z nieruchomości niezamieszkałych a produkujących odpady.

INFORMACJA Przypominamy, że od 1 lipca 2013 roku weszła w życie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych maja obowiązek okazania w Urzędzie Gminy [...]

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:20,00 zł, gdy odpady będą zbierane i oddawane w sposób zmieszany,10,00 zł, gdy odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi [...]

Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2015r.

Podmiot odbierający odpady Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK wygrał Zakład Usług Komunalnych [...]

Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2014r.

Podmiot odbierający odpady Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK wygrał Zakład Usług Komunalnych [...]

Kurenda w sprawie utylizacji odpadów medycznych

Jeżewo, 28.07.2014r.KURENDAUrząd Gminy Jeżewo, uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców Gminy, aby odpady medyczne, takie jak strzykawki, igły itp. utylizować w punktach do tego przeznaczonych znajdujących się w każdej aptece.W przypadku [...]

metryczka