Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi sekretariatu w Urzędzie Gminy Jeżewo na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

Jeżewo, dn. 20.02.2019r.     LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO NA ZASTĘPSTWO NA [...]

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw finansowo-gospodarczych w Zespole Oświaty Samorządowej w Jeżewie

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  referenta do spraw finansowo-gospodarczych w Zespole Oświaty Samorządowej w Jeżewie            Kierownik Zespołu [...]

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw finansowo-gospodarczych w Zespole Oświaty Samorządowej w Jeżewie

INFORMACJA  o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze   referenta do spraw finansowo-gospodarczych  w Zespole Oświaty Samorządowej w [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw finansowo-gospodarczych w Zespole Oświaty Samorządowej

LISTA KANDYDATÓW  SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU  O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE  referenta do spraw finansowo-gospodarczych  w Zespole [...]

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO            Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY [...]

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w Urzędzie Gminy Jeżewo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO          [...]

Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo

INFORMACJA o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze  Referent do spraw księgowości  budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo            Na podstawie art. 15 [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w Urzędzie Gminy Jeżewo

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA W URZĘDZIE GMINY [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Jeżewo

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO         [...]

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy Jeżewo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE młodszy referent w URZĘDZIE GMINY JEŻEWO        Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 [...]

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy Jeżewo

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO       Informuję, że wyniku [...]

Ogłoszenia o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, dróg i inwestycji

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ, DRÓG I INWESTYCJI       Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. [...]

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy Jeżewo

Jeżewo, dn. 29.11.2017 r. UG: 2110.2.2017 INFORMACJA o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowiskuds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych w Urzędzie Gminy [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO          Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z [...]

Informacja o rezygnacji kandydata z zatrudnienia

UG: 2110.1.2017 INFORMACJA o rezygnacji kandydata z zatrudnienia na stanowisku referenta w Urzędzie Gminy Jeżewo      Wójt Gminy Jeżewo informuje, że Pani Dominika Nowak wybrana w [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - referent

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO     Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej w Urzędzie Gminy Jeżewo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO       Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia [...]

Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko kierowniczo urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO      Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisku Młodszego Opiekuna w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Jeżewo, dn. 07.03.2016 r. INFORMACJA O WYMAKACH NABORU na stanowisko MŁODSZEGO OPIEKUNA W OŚRODKI1 POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie

Jeżewo, dn. 07.03.2016 r. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO - WYMIAR PODATKU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO Wójt Gminy Jeżewo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO Wójt Gminy Jeżewo informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo [...]

Rozstrzygnięcie konkursu na wolne stanowisko kierownicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W JEŻEWIE Wójt Gminy Jeżewo informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze [...]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie.

Jeżewo , dnia 2013-05-17 Informacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jeżewie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż na stanowisko asystenta rodziny wpłynęło pięć [...]

metryczka