Rewitalizacja Gminy Jeżewo

Rewitalizacja Gminy Jeżewo

Informacja o spotkaniu dotyczącym rewitalizacji

W dniu 04.10.2017r. w budynku Domu Kultury w Jeżewie odbyło się spotkanie konsultacyjne z radnymi, sołtysami i mieszkańcami w sprawie możliwych rozwiązań przygotowywanego programu rewitalizacji gminy Jeżewo. Przedstawiono brane pod [...]

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo

SZANOWNI PAŃSTWO,   przystępujemy do pierwszych konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją obszarów gminy Jeżewo. Konsultacje mają na celu poznanie opinii mieszkańców, a w szczególności mieszkańców sołectw [...]

Zaproszenie na spotkania dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Z A P R O S Z E N I E    Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne adresowane do mieszkańców wyznaczonych obszarów rewitalizacji, które odbędą się w dniach:   ·       [...]

Informacja o pierwszych spotkaniach informacyjnych dotyczących przystąpienia do Gminnego Programu Rewitalizacji

Gmina Jeżewo przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) wobec podjętej Uchwały Rady Gminy Jeżewo w dniu 7 listopada 2016 r., Nr XXII/162/2016. Rewitalizacja Gminy Jeżewo oznacza wzmacnianie bądź inicjowanie [...]

Ogólne informacje o rewitalizacji

Rewitalizacja „w pigułce” Co to jest rewitalizacja? Rewitalizacja to metoda ożywiania zdegradowanych obszarów. Jest inicjowana i koordynowana przez samorząd gminy. Jak mówi jedna z licznych definicji, rewitalizacja to: [...]

Pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące przystąpienia Gminy Jeżewo do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji

INFORMACJA Wójt Gminy Jeżewo zaprasza zainteresowanych mieszkańców Gminy Jeżewo, przedstawicieli organizacji pozarządowych,  radnych oraz sołtysów na spotkania informacyjne w sprawie przygotowania do opracowania Gminnego [...]

metryczka