Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1138) starsze karty »
numer wpisu:

15/2020

data: 2 lipca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 16 drzew z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Świecie – Dolna Grupa.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

14/2020

data: 26 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Świecie – Dolna Grupa.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

13/2020

data: 26 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Świecie – Dolna Grupa.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

12/2020

data: 23 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 54 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1215 relacji Wałkowiska – Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

11/2020

data: 17 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 48 drzew z dz. nr 199, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

10/2020

data: 16 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 15 drzew z dz. nr 141, położonej w obrębie ewidencyjnym Dubielno.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

9/2020

data: 15 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 48 drzew z dz. nr 199, położonej w obrębie ewidencyjnym Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

8/2020

data: 4 czerwca 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 drzew z dz. nr 141, położonej w obrębie ewidencyjnym Dubielno.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

7/2020

data: 29 maja 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 307, położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota Las
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

6/2020

data: 26 maja 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa z dz. nr 14/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipno
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1138) starsze karty »