Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1155) starsze karty »
numer wpisu:

32/2020

data: 22 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew z dz. nr 12/150 stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej Krąplewice
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

31/2020

data: 16 grudnia 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 9 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1215C relacji Wałkowiska - Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

30/2020

data: 17 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 39 drzew w związku z utrzymaniem rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 28/3 w Belnie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

29/2020

data: 17 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 6 drzew w związku z utrzymaniem urządzeń wodnych, zlokalizowanych na dz. nr 114/6 w Dubielnie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

28/2020

data: 17 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 61 drzew z rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 103/1 w Osłowie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

27/2020

data: 17 listopada 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 23 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1215C relacji Wałkowiska - Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

23/2020

data: 16 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 61 drzew z rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 103/1 w Osłowie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

26/2020

data: 12 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 39 drzew w związku z utrzymaniem rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na dz. nr 28/3 w Belnie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

25/2020

data: 9 października 2020
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Decyzja zezwalająca na usunięcie 8 drzew z pasa drogowego drogi powiatowej nr 1215C relacji Wałkowiska - Jeżewo.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

numer wpisu:

24/2020

data: 7 października 2020
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 drzew w związku z utrzymaniem urządzeń wodnych, zlokalizowanych na dz. nr 114/6 w Dubielnie.
miejsce przechowywania: Urząd Gminy Jeżewo

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1155) starsze karty »