Gospodarka Przestrzenna

Gospodarka Przestrzenna

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2, 3 i 4 w obrębie geodezyjnym Lipno w gminie Jeżewo

Jeżewo, 22 lutego 2018 r.  UG.LAO.6722.2.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo

Jeżewo, 22 lutego 2018 r.  UG.JEA.6722.2.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2, 3 i 4 w obrębie geodezyjnym Lipno w gminie Jeżewo

Jeżewo, 22 lutego 2018 r.  UG.LAO.6722.1.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 219/8, 219/10 i 219/52 w obrębie Jeżewo w gminie Jeżewo

Jeżewo, 22 lutego 2018 r.  UG.JEA.6722.1.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Taszewskim Polu w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.TPJ.6722.1.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.LAL.6722.1.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Białe w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.BIA.6722.1.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Taszewskim Polu w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.TPJ.6722.2.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.LAL.6722.2.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Białe w gminie Jeżewo

Jeżewo, 21 lutego 2018 r.  UG.BIA.6722.2.2017                 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu [...]

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130.

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130. Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla inwestycji celu publicznego dla zadania polegającego na budowie obiektu radiokomunikacyjnego wraz z przyłączem energetycznym.

Jeżewo.22.04.2015r.UG.6733.24.2015 O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY JEŻEWO Na podstawie art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130 oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu.

Jeżewo, dnia 25.03.2015 r. UG.TP.6722.2.2015 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130 oraz prognozy [...]

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek ENEA Operator Sp z o.o. Rejon Dystrybucji Świecie, post. adm. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy linii kablowej nn w celu zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Białe.

Jeżewo.16.03.2015r. UG.6733.4.2015 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( [...]

wszczęciu na wniosek ENEA Operator Sp z o.o. z dnia 15.01.2014r., postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn w miejscowości Laskowice oraz Skrzynki.

Jeżewo.22.01.2014r. UG.6733.1.2014 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną i Polną we wsi Laskowice.

Jeżewo 04 grudnia 2013 r. UG.L.6722.2.2013 O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Oską, Ogrodową, Szkolną [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn do zasilania w energię elektryczną kompleksu działek w miejscowości Skrzynki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  elektroenergetycznej linii kablowej nn do zasilania w energię [...]

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej z przepompowniami w miejscowości Laskowice

Jeżewo.29.02.2012r. UG.6730.92.20120         O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania                 Wójt Gminy Jeżewo [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie  stacji transformatorowej napowietrznej słupowej, linii [...]

Lokalizacja Inwestycji Celu Publicznego

Jeżewo.17.09.2008r. UG-7331-494/2008 O B W I E S Z C Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy biogazowni

Jeżewo. 30.05.2008r. UG-7331-284/2008 O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

Jeżewo. 24.07.2007r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) oraz art.49 i [...]

OBWIESZCZENIE

Jeżewo. 24.07.2007r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U Nr 80 z 2003 r. poz. 717 ze zm.) oraz art.49 [...]

metryczka