Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Odbiór artykułów żywnościowych 13-14.12.2017

Odbiór artykułów żywnościowych     Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków [...]

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, że w okresie od miesiąca czerwca do miesiąca sierpnia 2017 r. nie będzie wydawał żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2016 [...]

Działania współtowarzyszące Programowi Podprogram 2016 „Budżet domowy”

Działania współtowarzyszące Programowi Podprogram 2016 „Budżet domowy”       Dnia 25.05.2017 r. w Urzędzie Gminy w Jeżewie, gdzie jest też siedziba GOPS w Jeżewie w ramach Programu Operacyjnego [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, iż 25.05.2017 r. w ramach działań towarzyszących kwalifikowanych Programowi POPŻ Podprogram 2016 zorganizuje warsztaty [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 18-19.05.2017

Odbiór artykułów żywnościowych     Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 26-27.04.2017

Odbiór artykułów żywnościowych     Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 24.03.2017

Odbiór artykułów żywnościowych   Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 2-3.03.2017

Odbiór artykułów żywnościowych   Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, iż w miesiącu marcu 2017 r. w ramach działań towarzyszących kwalifikowanych Programowi POPŻ Podprogram 2016 zorganizuje [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, iż w dniu 12 stycznia 2017 r. w ramach działań towarzyszących niekwalifikowanych Programowi POPŻ Podprogram 2016 rozdał [...]

Zmiana kryterium dochodowego - Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Nowe Wytyczne "Wytyczne IZ dla Podprogramu 2016" z dnia 28 grudnia 2016 r. które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. wprowadzają zmianę w kwalifikowaniu osób potrzebujących, zgodnie z którą ulega podwyższeniu kryterium dochodowe [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 12-13.01.2017

Odbiór artykułów żywnościowych   Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, iż w miesiącu styczniu 2017 r. w ramach działań współtowarzyszących Programowi POPŻ Podprogram 2016 będzie [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 08-09.12.2016

Odbiór artykułów żywnościowych  Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 17-18.11.2016

             Odbiór artykułów żywnościowych Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 24-25.10.2016

             Odbiór artykułów żywnościowych Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa [...]

Odbiór artykułów żywnościowych

Odbiór artykułów żywnościowych     Informujemy, iż artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków [...]

Zapytanie ofertowe dotyczące dystrybucji żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie 86-131 Jeżewo, ul. Świecka 12tel. (052) 33-07-829 GOPS.271.1.2016 Jeżewo, dn. 07 września 2016 r.  ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie [...]

Podprogram 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016   Od miesiąca września 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jeżewie rozpoczął realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – [...]

metryczka