Podprogram 2019

Podprogram 2019

Sprawozdanie z PO PŻ - Podprogram 2019

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019   Sprawozdanie   Od miesiąca stycznia 2020 roku do lipca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Jeżewie realizował Program [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 20-24.07.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje o dystrybucji żywności w Podprogramie 2019  Artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 16-25.06.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w Podprogramie 2019 w dniu 20.01.2020 r. Artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 17-18.02.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w Podprogramie 2019 w dniu 20.01.2020 r. Artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc [...]

Odbiór artykułów żywnościowych 23-24.01.2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje o rozpoczęciu dystrybucji żywności w Podprogramie 2019 w dniu 20.01.2020 r. Artykuły żywnościowe dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Podprogram 2019

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Podprogram 2019   1) Dnia 16 grudnia 2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy [...]

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Podprogram 2019

Działania współtowarzyszące Programowi POPŻ Podprogram 2019                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, [...]

infor. o zmianie terminu dystrybucji żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie informuje, że w związku ze zmianami Wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów z dnia 13 sierpnia 2019 dotyczących działań realizowanych w [...]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2019

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019 Od miesiąca września 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżewie rozpocznie realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowanego [...]

metryczka