Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie Strategii ORSG Powiatu Świeckiego

Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. przyjął pierwszą [...]

Obwieszczenie Wójta Gminy o rozpoczęciu konsultacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO Z DNIA 25 KWIETNIA 2014 r. Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 [...]

Zarządzenie Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25.04.2014r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Jeżewo.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów wszystkich sołectw gminy Jeżewo. Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku [...]

metryczka