Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Jeżewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Jeżewo, dnia 13.04.2017 r. Wykaz nieruchomości komunalnych Gminy Jeżewo przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce [...]

Informacja o wywieszeniu wykazu

Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie oraz u sołtysa wsi Belno, wywieszono w dniu 20.12.2016 r. na okres 21 [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w miejscowości Belno

W Y K A Z Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. 2015.1774) Wójt Gminy Jeżewo [...]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych w miejscowości Osłowo

Jeżewo, 19.02.2016 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 pkt. 1 i 6, [...]

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

INFORMACJA Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie został wywieszony w dniu 8.12.2015 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie oraz u sołtysa wsi Piskarki wywieszono w dniu 26.11.2015 r. na okres 21 [...]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Osowie 33 oznaczonego nr 3

Jeżewo, 12.11.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz § 6 pkt. 1 i 6, [...]

Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

INFORMACJA Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie zostały wywieszone w dniu 12.11.2015 r. na okres 21 dni [...]

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie oraz u sołtysów wsi: Czersk Świecki, Jeżewo, Laskowice i [...]

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku w Osłowie 33 oznaczonego nr 3

Jeżewo, 11.08.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 pkt. 1 i 6, [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

INFORMACJA Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie zostały wywieszone w dniu 15.07.2015 r. na okres 21 dni [...]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 2 Osłowo 16

Jeżewo, 15.07.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782) oraz § 6 pkt. 1 i 6, [...]

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

Jeżewo, 08.06.2015 r. O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Jeżewo w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) oraz § 6 pkt. 1 i [...]

Informacja o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży.

Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie zostały wywieszone w dniu 21.04.2015r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości komunalnych [...]

metryczka