Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Kurenda o naborze wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła

Treść kurendy (998kB) Wniosek na wymianę sysytemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródło ciepła (183kB) Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji - Zgoda współwłaściciela nieruchomości [...]

OBWIESZCZENIE o uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo

Jeżewo, 30 marca 2012 r. UG.6720.1.2012       OBWIESZCZENIE o uchwaleniu  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo   Na podstawie art. 43 ustawy z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - skup złomu Laskowice

Jeżewo, dnia 09.07.2008 r. Nr –7627/4/2008 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca [...]

Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

Jeżewo dnia 27.05.2008 rok Nr- P-7627/ 1 /2008 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) w związku z [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - stacja paliw płynnych i LPG

Jeżewo, dnia 14.02.2008 r. Nr –7627/2/2008 Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania Na podstawie art. 28 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Aufwind Schmack Nowa Energia Sp.z.o.o.

Wójt Gminy Jeżewo Jeżewo, dnia 24.12.2007 r. 86-131 Jeżewo Nr [...]

Obwieszczenie o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia PTC ERA w Laskowicach

Jeżewo, dnia 18.05.2007 r. Nr- D- 7627/1 /2007 OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. [...]

Postanowienie o konieczności sporządzania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko WINBUD

Jeżewo dnia 18.05.2007 rok Nr- P-7627/ 1a /2007 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3, art. 52 ust. ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi [...]

Decyzja 02/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach

Jeżewo, dnia 17.05.2007 r. Nr- D-7627 / 1 /2007 DECYZJA Nr 02/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.

Jeżewo dnia 15.01.2007 rok Nr- 7627/1/2007 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62 poz. 627 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla firmy PROSIACZEK

Wójt Gminy Jeżewo Jeżewo, dnia 04.01.2007 r. Nr- D- 7627/5 /2006 OBWIESZCZENIE o wydaniu [...]

Obwieszczenie firmy Gastel w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej

Jeżewo, dnia 16.11.2006 r. Nr-7627/ 7/1/2006 OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( [...]

Obwieszczenie o zamieszczeniu do publicznego dostępu wniosku firmy "Prosiaczek" w Krąplewicach

Jeżewo dnia 29.06.2006 r. Wójt Gminy Jeżewo 86-131 Jeżewo Nr- 7627/5/2006 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 1 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska ( [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla Fermy Krąplewice

   Jeżewo, dnia 14.04.2006 r.  Wójt Gminy Jeżewo OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia    Na podstawie art. 32 ust. 2 i art. 46 a ust. 5 [...]

Decyzja środowiskowa - oczyszczalnia wód deszczowych Ferma Krąplewice

Jeżewo dnia 14.04.2006 r.   Nr- D-7627/ 4/2006   D E C Y Z J A            Na podstawie art.46 ust.7 pkt.4, art.48,art.56 ust.1,2,7 i 9 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wójt Gminy Jeżewo                                      [...]

Zawiadomienie

  Wójt Gminy [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Wójt Gminy Jeżewo                            Jeżewo, dnia 15.12.2005 r. Nr -7627/01/2005  Z A W I A [...]

Obwieszczenie

Wójt Gminy Jeżewo                                    [...]

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie hali o funkcji pakowania, konfekcjonowania i magazynowania wyrobów gotowych” na terenie istniejące

Jeżewo dnia 29.06.2006 rok Wójt Gminy Jeżewo86-131 Jeżewo Nr- P-7627/5/2006 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 [...]

metryczka