Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze uchwały »Uchwała nr XI/84/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie wprowadzenie zmian do uchwały w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Jeżewie

Uchwała nr XI/83/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Jeżewie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeżewie.

Uchwała nr XI/82/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2020 – 2023

Uchwała nr XI/81/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jeżewo i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XI/80/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jeżewo

Uchwała nr XI/79/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Osłowo, obręb Osłowo, gmina Jeżewo

Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Ciemniki, obręb Ciemniki, gmina Jeżewo

Uchwała nr XI/77/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Klubu Senior+

Uchwała nr XI/76/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2019 rok.

Uchwała nr XI/75/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeżewo za wykonanie budżetu Gminy Jeżewo za rok 2018

Uchwała nr XI/74/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeżewo za 2018 r.

Uchwała nr XI/73/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 13 czerwca 2019


w sprawie udzielania Wójtowi Gminy Jeżewo wotum zaufania

Uchwała nr X/72/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 5 czerwca 2019


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ze 190 drzew alei przydrożnej w ciągu drogi powiatowej nr 1046C relacji Błądzim - Drzycim - Laskowice w miejscowości Krąplewice i Laskowice

Uchwała nr IX/71/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie określenia zasad udzielania i sposobu rozliczenia dotacji celowej z budżetu Gminy Jeżewo na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach i lokalach na terenie Gminy Jeżewo

Uchwała nr IX/70/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.

Uchwała nr IX/69/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Jeżewie

Uchwała nr IX/68/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Niepokalanego Serca NMP w Laskowicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr IX/67/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Trójcy Świętej w Jeżewie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do gminnej ewidencji zabytków

Uchwała nr IX/66/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała nr IX/65/2019 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 kwietnia 2019


w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2019 – 2028
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 61) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij