Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – OLIMP Jeżewo22.11.2019

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – OLIMP Jeżewo

22.11.2019

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2019 poz. 688, 1570).

W dniu 22 listopada 2019 r. do Urzędu Gminy Jeżewo wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” Jeżewo, na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Prowadzenie szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w eliminacjach Igrzyskach Olimpijskich  Sportowców Wiejskich w 2020 r.”

Ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeżewo.

Zgodnie z art. 19a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2019r., poz. 688, 1570), każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty.

Pisemne uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo lub mailowo na adres: sekretariat@ug-jezewo.lo.pl na załączniku nr 2.

Załącznik nr 1 - oferta (1457kB) pdf

Załącznik nr 2 - Formularz składania uwag (13kB) word


Treść ogłoszenia o przyznaniu dotacji (287kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emil Brzozowski (22 listopada 2019)
Opublikował: Emil Brzozowski (22 listopada 2019, 14:49:47)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (2 grudnia 2019, 12:08:00)
Zmieniono: dodanie ogłoszenia o przyznaniu dotacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 113