zamówienie na:

Budowa ścieżki rekreacyjnej na terenie parku nad jeziorem Jeżewko w miejscowości Jeżewo – etap I

zamawiający: Gmina Jeżewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiB.271.1.2020
wartość: poniżej progu 5548000 euro
termin składania ofert: 27 marca 2020  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza oferta złożona przez: "SPEC-RYŚ" Roboty Budowlane Ryszard Zawalich, Ciemniki 19, 86-131 Jeżewo