Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (112)  |  Przetargi unieważnione (7)

zamówienie na:

Dowóz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Jeżewo do gminnych placówek oświatowych w latach 2020-2022

zamawiający: Gmina Jeżewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiB.271.3.2020
wartość: poniżej progu 214000 euro
termin składania ofert: 6 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Najkorzystniejsza oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 58, 85 - 097 Bydgoszcz