Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenia z 2018 roku


« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 38 (z 38)Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 5 kwietnia 2018


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Jeżewo na 2018r.

Zarządzenie nr 17/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 kwietnia 2018


w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy

Zarządzenie nr 16/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 kwietnia 2018


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutu Gminy Jeżewo

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 30 marca 2018


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2018


w sprawie ustalenia wzoru umowy o udzielenie dotacji i wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewdencji zabytków położonych na terenie Gminy Jeżewo.

Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 marca 2018


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 104/2017 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zarządzenie nr 12/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 26 marca 2018


w sprawie ustalenia terminarza zebrań wiejskich

Zarządzenie nr 11/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 16 marca 2018


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2018 r.

Zarządzenie nr 10/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 marca 2018


w sprawie powołania komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy Jeżewo

Zarządzenie nr 9/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 28 lutego 2018


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/281/2017 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Zarządzenie nr 8/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 14 lutego 2018


w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lutego 2018


w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku oraz trybu jej pracy

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 7 lutego 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 1/2018 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2018 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach sportowych na terenie Gminy Jeżewo w 2018 r.

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2018


w sprawie powołania "Pionu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy w Jeżewie

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 1 lutego 2018


w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Jeżewo

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 31 stycznia 2018


w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jeżewo

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 8 stycznia 2018


w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Taszewskie Pole

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Jeżewo z dnia 4 stycznia 2018


w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
« nowsze zarządzenia Zarządzenia o pozycjach 21 - 38 (z 38)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij