Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Jeżewo

      Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w funkcjonowaniu urzędów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, informujemy że pełnomocnik komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona musi dokonać zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r.

      W celu umożliwienia komitetom wyborczym i wyborcom we wskazanych na wstępie okolicznościach dokonania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, a także w celu zapewnienia możliwości przyjmowania tych zgłoszeń przez urzędy gmin, zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać dostarczone osobiście przez pełnomocnika komitetu lub osobę przez niego upoważnioną - składane w przygotowanym do tego celu pojemniku - wcześniejszy kontakt tel. 692 165 846 oraz przesłane (najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@jezewo.eu lub d.rakowicz@jezewo.eu Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń) na adres: Urząd Gminy w Jeżewie, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo.

         W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej -urzędnik wyborczy, pracownik urzędu gminy (nie jest wymagany podpis elektroniczny).
Wzór zgłoszenia kandydata do pobrania (102kB) pdf

Informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń: tel. 52 3307831, 692 165 846, e-mail: d.rakowicz@jezewo.eu

metryczka


Wytworzył: Dominika Rakowicz (31 marca 2020)
Opublikował: Emil Brzozowski (31 marca 2020, 13:32:09)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (31 marca 2020, 14:27:23)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 138