Drogi, Ochrona Środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (22kB) plik
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania nieczystości płynnych ze zbiorników od właścicieli nieruchomości (33kB) word
Wniosek o pozwolnienie na zajęcie pasa drogowego (18kB) word
Wniosek o zezwolenie na zastrzeżone miejsce postojowe (koperta) (26kB) word
Wniosek o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym (28kB) word
Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku (30kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z infrastrukturą drogową (14kB) word
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (13kB) word
Wniosek o wydanie zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej (18kB) word
Regulamin przyznawania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo (116kB) pdf
Aktualizacja regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jeżewo (40kB) pdf
Wzór wniosku o udzielenie dotacji (64kB) pdf
Wzór wniosku o wypłatę dotacji (52kB) pdf

Ewidencja - Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Jeżewo (469kB) pdf
informacja do ewidencji zbiorniki bezodpływowych i przydomoweych oczyszczalni ścieków (118kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Joanna Barwik (20 maja 2009)
Opublikował: Maciej Pikuła (20 maja 2009, 13:29:41)

Ostatnia zmiana: Emil Brzozowski (22 maja 2020, 09:59:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7208