Postanowienie o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko


Jeżewo dnia 27.05.2008 rok

Nr- P-7627/ 1 /2008

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) w związku z §3 ust. 1 pkt. 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 roku) oraz zgodnie z art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 roku – tekst jednolity z późniejszymi zmianami) w celu rozpatrzeniu wniosku firmy EKO-TANK Sp.z.o.o. ul. Rynek 6, 86-150 Osie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji paliw płynnych Jeżewie”, w tym gazu płynnego LPG na terenie działki nr 190/7 w Jeżewie, przy ulicy Laskowickiej, Gmina Jeżewo

Wójt Gminy Jeżewo
p o s t a n a w i a:

1.Odstąpić od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Uzasadnienie

Wnioskodawca wymieniony w preambule, w dniu 02.01.2008 roku, zwrócił się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji stacji paliw płynnych Jeżewie”, w tym gazu płynnego LPG na terenie działki nr 190/7 w miejscowości Jeżewo, przy ulicy Laskowickiej 6, obręb geodezyjny Jeżewo, Gmina Jeżewo. Do wniosku załączono informację o planowanym przedsięwzięciu.
Zgodnie w przepisami prawa powołanymi w preambule postanowienia organ rozpoczął postępowanie w sprawie.
Postanowieniem nr 7627/1/2008 z dnia 12.02.2008 rok, tutejszy organ nałożył obowiązek uzupełnienia wniosku w zakresie braków formalnych.



Następnie wnioskodawca pismem w dniu 22.02.2008 roku uzupełnił braki formalne do wniosku.
Po tym zgodnie z art. 28 i 61 §1 KPA zawiadomieniem nr 7627/1/2008 z dnia 31.03.2008r. zostało wszczęte postępowanie.
Na podstawie art. 48 ust. 2 i art. 51 ust. 3 pkt.1 oraz art. 57 Ustawy Prawo ochrony środowiska Wójt Gminy Jeżewo wystąpił ze stosownym wnioskiem (pismo nr 7627/1/2008 w dniu 02.04.2008 roku) o wydanie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu, do Starostwa Powiatowego w Świeciu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu.
Postanowieniem nr N.NZ-4204-5/93 /08 z dnia 15.04.2008 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu wyraził opinię, że nie zachodzi konieczność nałożenia obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem nr OŚ- 7633/38/2008 z dnia 10.04.2008 roku Starosta Powiatu Świeckiego uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia i uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest konieczne opracowanie raportu oddziaływania na środowisko i wyraził opinię, iż:
inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( zgodnie z §3 ust.1 pkt.35) wyżej cytowanego rozporządzenia Rady Ministrów.
Po zapoznaniu się w toku postępowania z przedmiotem sprawy i dokumentacją dostarczoną przez wnioskodawcę – inwestora, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres planowanej inwestycji, po przeprowadzeniu analizy możliwych zagrożeń oraz biorąc pod uwagę fakt istnienia w miejscu planowanej inwestycji czynnej stacji paliw a także po uwzględnieniu stanowisk organów opiniujących, tutejszy organ podjął rozstrzygnięcie iż , nie zachodzi konieczność sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.
Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty otrzymania.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca – firma EKO –TANK Sp.z.o.o.
W Osiu
ul. Rynek 6
86-150 Osie
2. Starostwo Powiatowe w Świeciu.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu.
4. Strony postępowania według wykazu.
5. BIP Urzędu Gminy Jeżewo.
6. a/a




Wytworzył: Jerzy Lemańczyk (3 czerwca 2008)
Opublikował: Maciej Pikuła (4 czerwca 2008, 08:17:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1532

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij