OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO - WYMIAR PODATKU

OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO


Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2014r. poz. 1202) informuje, że wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86 – 131 Jeżewo do zatrudnienia na stanowisku: Podinspektor ds. wymiaru podatku
wybrana została

Pani WIŚNIEWSKA-POROŻYŃSKA ALINA zamieszkała Osie

Uzasadnienie wyboru:

Pani Wiśniewska-Porożyńska Alina spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. wymiaru podatku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu sprawdzającego wykazała się dobrą znajomością przepisów oraz zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań na wymienionym stanowisku. Wyłoniona w wyniku konkursu osoba, w ocenie komisji spełnia warunki niezbędne do właściwej realizacji zadań na stanowisku ds. wymiaru podatku.

Jeżewo, dnia 05.03.2015r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (5 marca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (5 marca 2015, 12:03:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1333