Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych


OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO


         Wójt Gminy Jeżewo zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 902) informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jeżewo ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo do zatrudnienia na stanowisku ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych

wybrany został
Pan SADOWSKI SEBASTIAN
zamieszkały Warlubie

Uzasadnienie wyboru:

      Pan Sadowski Sebastian spełnia wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych.
     Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się dobrą znajomością przepisów oraz zagadnień niezbędnych do wykonywania zadań na wymienionym stanowisku.
     Wyłoniona w wyniku konkursu osoba w ocenie komisji spełnia warunki niezbędne do właściwej realizacji zadań na stanowisku ds. dróg, pożytku publicznego i funduszy unijnych.


Jeżewo, dn. 27.10.2017r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (27 października 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (30 października 2017, 10:42:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600