Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy Jeżewo

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE MŁODSZY REFERENT W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO


      Informuję, że wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy referent w Urzędzie Gminy Jeżewo wpłynęły 34 oferty, w tym jedna oferta po terminie.
     W wyniku przeprowadzonego przeglądu ofert na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Gminy Jeżewo do dalszego etapu naboru zakwalifikowani zostali niżej wymienieni kandydaci:

1. Chojnacka Paulina zamieszkała Świecie
2. Ciszek Monika zamieszkała Lipinki
3. Makowska Małgorzata zamieszkała Piskarki
4. Malinowska Anna zamieszkała Osie
5. Menka Maria zamieszkała Jeżewo
6. Pilarska Dominika zamieszkała Wętfie
7. Rakowska Karolina zamieszkała Krąplewice
8. Rynduch Katarzyna zamieszkała Skarszewo
9. Sampławska Alicja zamieszkała Nowe Krąplewice
10. Smeja Natalia zamieszkała Jeżewo
11. Wilczarska Iwona zamieszkała Jeżewo
12. Zgoda Agnieszka zamieszkała Piskarki

      Oferty złożone przez pozostałe osoby nie spełniły wymogów formalnych – głównie z uwagi na brak potwierdzenia zgodności kserokopii z oryginałem złożonych dokumentów przez kandydata, brak podpisów, brak kompletu wymaganych dokumentów.
     O terminie drugiego etapu naboru oraz jego sposobie przeprowadzenia kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Jeżewo, dnia 20.12.2017r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (21 grudnia 2017)
Opublikował: Emil Brzozowski (21 grudnia 2017, 11:11:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1151