Lista kandydatów spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w Urzędzie Gminy Jeżewo


LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE OKREŚLONE W OGŁOSZENIU
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
REFERENT DO SPRAW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I BUDOWNICTWA
W URZĘDZIE GMINY JEŻEWO
        
         Informuję, że w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent do spraw gospodarki mieszkaniowej i budownictwa w Urzędzie Gminy Jeżewo wpłynęło osiem ofert.
         Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostali zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji:

1. Cemka Magdalena zam. Laskowice
2. Erward Bartosz zam. Jeżewo
3. Krakowska Mirosława zam. Jeżewo
4. Morka Maria zam. Laskowice
5. Szypulska Patrycja zam. Fletnowo
       
         Oferty złożone przez pozostałe osoby nie spełniły wymogów formalnych – brak dwuletniego stażu pracy na stanowisku administracyjno biurowym oraz brak wymaganych dokumentów.
         O terminie drugiego etapu naboru oraz jego sposobie przeprowadzenia kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 

Jeżewo, dn. 07.05.2018r.

metryczka


Wytworzył: Wójt (7 maja 2018)
Opublikował: Emil Brzozowski (7 maja 2018, 07:47:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901