Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2014r.

Podmiot odbierający odpady

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK wygrał Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., ul. Ciepła 4 86-100 Świecie

Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo jest Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-WISŁA" sp. z o.o., Sulnówko 74C 86-100 Świecie

Poziomy odzysku i recyklingu 2014 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Jeżewo informuje o osiągniętych w roku 2014 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 129,83% Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 26,29% Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 51,0%


metryczka


Wytworzył: Wójt (6 lipca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (6 lipca 2015, 10:55:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 408