Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 20,00 zł, gdy odpady będą zbierane i oddawane w sposób zmieszany,
  • 10,00 zł, gdy odpady będą zbierane i oddawane w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczają sami w składanej do urzędu deklaracji w zależności od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość i sposobu zbierania i oddawania odpadów. Opłatę wnosimy do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy urzędu.Numer konta Urzędu Gminy w Jeżewie na który należy dokonywać wpłat przelewem

26 8173 0005 2003 0000 2785 0003
Bank Spółdzielczy w Nowem oddział w Jeżewie


W tytule przelewu należy wpisać: Imię i Nazwisko oraz „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wraz z uwzględnieniem opłacanego miesiąca.

metryczka


Wytworzył: Wójt (21 kwietnia 2016)
Opublikował: Maciej Pikuła (21 kwietnia 2016, 08:24:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 508