Informacja o podmiocie, odzysku i recyklingu za 2018 r.

Podmiot odbierający odpady

Podmiot realizujący zadanie - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Jeżewo z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz obsługa i odbiór odpadów z PSZOK -
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.,
ul. Ciepła 4
86-100 Świecie
tel. 52 33 12 778
NIP 559-10-04-882

Miejsce zagospodarowania odpadów

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jeżewo jest Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów "EKO-WISŁA" sp. z o.o. Sulnówko 74C
86-100 Świecie
tel. 52 33 01 980
NIP 559-19-83-792

Poziomy odzysku i recyklingu 2018 rok

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Jeżewo informuje o osiągniętych w roku 2017 poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 0,00% Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 32,94% Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

metryczka


Wytworzył: Ewa Knoff (6 maja 2019)
Opublikował: Emil Brzozowski (6 maja 2019, 10:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187