Nabór na dofinansowanie dla przedsięwzięć związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest na 2014r.

Urząd Gminy w Jeżewie zawiadamia, że w 2014 r. można ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu przedsięwzięć związanych z wymianą pokrycia dachowego zawierającego azbest.

Dofinansowanie udzielane jest na przedsięwzięcia w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest i nie może przekroczyć 1.000 zł/tonę azbestu.

Do dofinansowania poprzez jednostkę samorządu terytorialnego mogą zostać zgłoszone zadania realizowane na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć (z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu), decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zależności od zakresu prowadzonych prac).

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Hanny Skrobiszewskiej pokój nr 6 lub tel. 523307822.

Wniosek o dofinansowanie (16kB) plik

Oświadczenie - odbiór bez demontażu (23kB) word

Oświadczenie - pomoc publiczna (22kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt (8 stycznia 2014)
Opublikował: Maciej Pikuła (8 stycznia 2014, 08:59:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1255