Obwieszczenie Wójta Gminy o rozpoczęciu konsultacji

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JEŻEWO Z DNIA 25 KWIETNIA 2014 r.

Na podstawie art. 5a ust. 2 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz § 1 ust. 2 uchwały  Nr XXXV/254/2014 Rady Gminy Jeżewo z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Jeżewo, Wójt Gminy Jeżewo zawiadamia, iż przedmiotem konsultacji społecznych jest wzorcowy projekt statutu sołectwa, dotyczący zmiany statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Jeżewo, tj. sołectwo: Belno, Białe, Buczek, Ciemniki, Czersk Świecki, Dubielno, Jeżewo, Krąplewice, Laskowice, Osłowo, Pięćmorgi, Piskarki, Taszewo, Taszewskie Pole. Konsultacje rozpoczynają się w dniu 30 kwietnia i trwać będą do 14 maja 2014 r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: wyłożenia wzorcowego projektu statutu sołectwa w Urzędzie Gminy Jeżewo – Biuro Obsługi Klienta oraz u Sołtysa danego sołectwa, jak również zamieszczony zostanie na stronie internetowej: www.bip.ug-jezewo.lo.pl oraz www.ug-jezewo.lo.pl. Opinie lub uwagi należy zgłaszać w następujący sposób: przesłanie za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Świecka 12, 86-131 Jeżewo, przesłanie na adres poczty internetowej: bok@ug-jezewo.lo.pl oraz złożenie uwag lub opinii na formularzu, konsultacyjnym w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy. Wyniki konsultacji w sprawie przedstawionego projektu statutu dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy. Wyjaśnień w powyższej sprawie udzielają: Łukasz Czarnecki tel.: 52 3307828,  Dominika Rakowicz tel.: 52 3307821.
Wójt
Mieczysław Pikuła

metryczka


Wytworzył: Wójt (25 kwietnia 2014)
Opublikował: Maciej Pikuła (29 kwietnia 2014, 15:10:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 973