Konsultacje społeczne w sprawie Strategii ORSG Powiatu Świeckiego

Konsultacje społeczne Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego na posiedzeniu w dniu 12 czerwca br. przyjął pierwszą wersję Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego powstała z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, partnerów społecznych i gospodarczych, instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych z terenu powiatu świeckiego.

Strategia ma stać się skutecznym narzędziem w procesie rozwoju Powiatu Świeckiego. Dzięki powiązaniu wskazanych w niej celów z planowanymi do realizacji działaniami, zapewniona zostanie ich kompleksowość oraz znacznie lepsza efektywność gospodarowania zasobami i środkami finansowymi. Strategia oprócz wskazania kierunków rozwoju, stanowić ma podstawowy instrument służący pozyskaniu funduszy unijnych oraz krajowych środków finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Od dnia 16 czerwca do 03 lipca br. można zgłaszać uwagi lub propozycje zmian do Projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Świeckiego.

Strategia ORSG Powiatu Świeckiego, jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne do pobrania poniżej, a także w wersji papierowej w Starostwie Powiatowym w Świeciu, Gen. Józefa Hallera 9, w Wydziale Organizacyjnym , pokój nr 303, w godz. 8.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku.

Wypełnione formularze uwag należy przekazać:

- drogą elektroniczną na adres: bozena.gz@csw.pl lub joanna.r@csw.pl

- drogą korespondencyjną na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie (liczy się data wpływu),

- bezpośrednio w Starostwie Powiatowym, adres j.w. w Wydziale Organizacyjnym, pokój 303, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30


Strategi ORSG Powiatu Świeckiego (2819kB) pdf

Załącznik do strategii (1239kB) pdf

Lista podstawowych projektów EFS (1883kB) pdf

Lista podstawowych projektów EFRR (1199kB) pdf

Formularz uwag do strategii (22kB) word


metryczka


Wytworzył: Starostwo Powiatowe (23 czerwca 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (24 czerwca 2015, 08:03:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621