Informacja o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowymINFORMACJAWójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie zostały wywieszone w dniu 12.11.2015 r. na okres 21 dni wykazy nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dotyczące:
  • lokalu mieszkalnego nr 1 w Osłowie 16,
  • lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Plac 1 Maja 5 w Laskowicach.

metryczka


Wytworzył: Wójt (9 listopada 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (12 listopada 2015, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326