Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej.

INFORMACJA


Wójt Gminy Jeżewo podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Świeckiej 12 w Jeżewie został wywieszony w dniu 8.12.2015 r. na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej, dotyczący:
  • działki nr 108/10 o pow. 0,0227 ha,
  • 50% udziałów w działce nr 108/8 o pow. 0,0597 ha.

Przedmiotowe działki położone są w obrębie ewidencyjnym Osłowo. Szersze informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy, pokój nr 18 lub telefonicznie pod nr 52 3307817.

metryczka


Wytworzył: Wójt (8 grudnia 2015)
Opublikował: Maciej Pikuła (8 grudnia 2015, 08:35:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 442