Uchwała nr IX/78/2003Rady Gminy w Jeżewiez dnia 25 listopada 2003w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.Na podstawie & 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264 z 2003 r.).

Uchwała nr IX/78/2003
Rady Gminy w Jeżewie
z dnia 25 listopada 2003


w sprawie: ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy.

Na podstawie & 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 33 poz. 264 z 2003 r.).


R a d a   G m i n y

uchwala, co następuje:


& 1

Ustala się dla Wójta Gminy dodatek specjalny w wysokości 20 % sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.


& 2

Uchwała jest integralną częścią uchwały nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.


& 3

Uchwalone składniki wynagrodzenia zachowują wielkość zgodnie z uchwałą nr III/21/2002 .& 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.


& 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2003 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Wiśniewski

metryczka


Opublikował: Dominika Aniszewska (3 marca 2004, 14:08:29)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (4 marca 2004, 07:39:54)
Zmieniono: poprawa pisowni

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1384