Uchwała nr XVI/110/2019Rady Gminy Jeżewoz dnia 7 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6l i 6r ust. 1ab ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696 i 1815)

Uchwała nr XVI/110/2019
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 7 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Jeżewo z dnia 23 czerwca 2016 r. określającej termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l i 6r ust. 1ab ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309,1696 i 1815)


Treść Uchwały nr XVI/110/2019 (196kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Alicja Sampławska
Opublikował: Emil Brzozowski (15 listopada 2019, 07:25:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 158