Uchwała nr XVII/114/2019Rady Gminy Jeżewoz dnia 21 listopada 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku z późn.zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1669 z późn.zm.)

Uchwała nr XVII/114/2019
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 listopada 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii realizowanego na terenie Gminy Jeżewo w 2019 r.

Na podstawie art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku z późn.zm. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2019 r. poz. 852, 1669 z późn.zm.)


Treść Uchwały nr XVII/114/2019 (430kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Opolska
Opublikował: Emil Brzozowski (27 listopada 2019, 07:48:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152