Uchwała nr XVII/117/2019Rady Gminy Jeżewoz dnia 21 listopada 2019w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rokNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

Uchwała nr XVII/117/2019
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 21 listopada 2019


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)


Treść Uchwały nr XVII/117/2019 (321kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Emil Brzozowski
Opublikował: Emil Brzozowski (27 listopada 2019, 07:50:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 195