Uchwała nr XX/149/2020Rady Gminy Jeżewoz dnia 27 lutego 2020w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ul. Parkowa (dz. nr ewid. 79/9 obręb Laskowice, gmina Jeżewo) oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice, obręb Laskowice, gmina JeżewoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego (Uchwała Nr 49/344/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.)

Uchwała nr XX/149/2020
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 27 lutego 2020


w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych ul. Parkowa (dz. nr ewid. 79/9 obręb Laskowice, gmina Jeżewo) oraz ustalenia jej przebiegu w miejscowości Laskowice, obręb Laskowice, gmina Jeżewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn.zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Świeckiego (Uchwała Nr 49/344/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.)


Treść Uchwały Nr XX/149/2020 (625kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Joanna Barwik
Opublikował: Emil Brzozowski (18 marca 2020, 07:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 133