Uchwała nr XXVIII/217/2020Rady Gminy Jeżewoz dnia 19 listopada 2020w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rokNa podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)

Uchwała nr XXVIII/217/2020
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 listopada 2020


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 t.j.)


Treść Uchwały Nr XXVIII/217/2020 (362kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Emil Brzozowski
Opublikował: Emil Brzozowski (25 listopada 2020, 10:34:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 286