Uchwała nr XXVIII/222/2020Rady Gminy Jeżewoz dnia 19 listopada 2020w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportuNa podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 673)

Uchwała nr XXVIII/222/2020
Rady Gminy Jeżewo
z dnia 19 listopada 2020


w sprawie określenia wysokości i stawek podatku od środków transportu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. z 2020 r. poz. 673)


Treść Uchwały Nr XXVIII/222/2020 (226kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Jolanta Bocian
Opublikował: Emil Brzozowski (25 listopada 2020, 10:45:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383