Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwały z 2017 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 64) starsze uchwały »



Uchwała nr XXXIII/248/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jeżewo

Uchwała nr XXXIII/247/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Laskowice obejmującej działki nr 2, 3 i 4 w obrębie geodezyjnym Lipno w gminie Jeżewo

Uchwała nr XXXIII/246/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017


w sprawie zamiany gruntów pomiędzy Gminą Jeżewo, a Skarbem Państwa – Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Uchwała nr XXXIII/245/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017


wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeżewie

Uchwała nr XXXIII/244/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 30 października 2017


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jeżewo

Uchwała nr XXXI/243/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 października 2017


w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817,1948 z 2017 r. poz. 60, 573 ) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr XXXI/242/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 11 października 2017


w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeżewo na lata 2017- 2025

Uchwała nr XXX/241/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/209/2013 Rady Gminy Jeżewo z dnia 04 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w 2013 r.

Uchwała nr XXX/240/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Jeżewo

Uchwała nr XXX/239/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych 55 drzew w alei przydrożnej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 relacji Błądzim - Świecie uznanej za pomnik przyrody rozporządzeniem Nr 11/91 Wojewody Bydgoskiego z dnia 1 lipca 1991 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1991 r. Nr 15, poz.120)

Uchwała nr XXX/238/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z pięciu drzew alei przydrożnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 272 relacji Laskowice – Dolna Grupa w miejscowości Laskowice

Uchwała nr XXX/237/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie określenia przeznaczenia mienia, należności i zobowiązań Zespołu Szkół w Jeżewie przekształconego w Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Jeżewie

Uchwała nr XXX/236/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu nawałnicy w Gminie Gostycyn

Uchwała nr XXX/235/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie udzielenia dotacji celowej na pomoc osobom poszkodowanym po przejściu nawałnicy w Gminie Czersk

Uchwała nr XXX/234/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżewo na lata 2017 - 2027

Uchwała nr XXX/233/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 31 sierpnia 2017


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/173/2016 Rady Gminy w Jeżewie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 r.

Uchwała nr XXIX/232/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017


w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Taszewskie Pole, obejmującego działkę nr 130

Uchwała nr XXIX/231/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w Taszewskim Polu w gminie Jeżewo

Uchwała nr XXIX/230/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 58/9 i 58/10 w obrębie Lipno w gminie Jeżewo

Uchwała nr XXIX/229/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 27 czerwca 2017


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Białe w gminie Jeżewo.




Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 64) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij