STRATEGIA ROZWOJU

II. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU.

1. Podstawy prawne pracy nad strategią.

         Efektywne wykorzystanie planowania strategicznego powinno zakładać system ścisłego związku i spójności opracowań na wszystkich poziomach zarządzania czyli województwa, powiatu i gminy, tak pod względem metody sporządzania, jak i struktury problematyki. Taka konstrukcja systemu umożliwia zachowanie spójności i ciągłości polityki rozwoju, wpisanie ustaleń strategicznych w proces podejmowania decyzji, wprowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego oraz stworzenie mechanizmu doskonalenia metod opracowań planistycznych.

        Jeszcze do niedawna przepisy regulujące zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zasadzie nie przewidywały takich możliwości. Art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz. 74 z późn.zm./ pozwala na wieloletnie planowanie i programowanie rozwoju zgodnie z którym, do właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.

2. Metodologia prac nad opracowaniem strategii rozwoju Gminy Jeżewo.

         Strategia rozwoju gminy to określenie celów przyszłości, do których dąży wspólnota samorządowa, a dzięki której dokona się transformacji sytuacji obecnej nad projektowaną. Samorząd gminny i mieszkańcy stają zatem przed trudnym oraz długotrwałym procesem budowania strategii rozwoju gminy.

         Istnieje kilka sposobów konstruowania strategii. Samorząd Jeżewa wybrał metodę samodzielnego przygotowania strategii. Budowana jest ona na wiedzy i doświadczeniu samorządu, mieszkańców - co nadało strategii uspołeczniony charakter. Celem budowania strategii było jej wykorzystanie dla wytyczenia zadań prowadzących do rozwoju społecznego i gospodarczego gminy.

         Społeczny wymiar budowania strategii był realizowany w ramach debat sołeckich, organizacji pozarządowych, kierownictw zakładów pracy, przez podmioty gospodarcze, komisje Rady Gminy, komisje i zespoły powołane przez Radę Gminy oraz indywidualnych mieszkańców gminy.

Przyjęcie metody społecznej i moderacyjnej dało następujące możliwości:

 • zgromadzenie opinii w formie reprezentatywnej liczby ankiet od uczestników na temat kierunków działań i podstawowych celów,
 • wymiana informacji pomiędzy uczestnikami procesu planowania strategicznego,
 • zrozumienie wzajemnych relacji i stosunków oraz umiejscowienie zgłoszonych propozycji w szerszym układzie,
 • uznanie potrzeby wyboru i dostrzegania potrzeb udziału w planowaniu miejscowej społeczności jako warunek powodzenia procesu rozwoju,
 • zwiększenie szans na realizację strategii i jej wdrażanie,
 • wzrost aktywności społecznej.

3. Efekty procesu planowania strategicznego rozwoju gminy.

         Opracowanie strategii rozwoju gminy przyniosło bardzo wymierne korzyści, którymi są:

 • określenie wyraźnej wizji przyszłości gminy,
 • ułatwienie w podejmowaniu bieżących decyzji skutkujących w przyszłości,
 • łatwiejsze pokonywanie problemów organizacyjnych.

4. Etapy prac strategicznych.

Prace nad strategią składały się z trzech podstawowych etapów:

 1. przygotowanie i organizacja procesu, diagnoza - opracowania raportu o stanie gminy. Określenie w jakim miejscu rozwoju znajduje się gmina,
 2. prace - analiza diagnostyczna - analiza uwarunkowań rozwojowych oraz formułowanie podstawowych kierunków rozwoju gminy wspólnie ze społeczeństwem,
 3. opracowanie strategii rozwoju gminy, formułowanie strategicznych programów gospodarczych - określenie środków niezbędnych do ich osiągnięcia.

W pierwszym etapie  prac pracownicy samorządowi zbierali i opracowywali informacje o stanie gminy w każdej dziedzinie, niezbędne do przygotowania syntetycznego zbioru danych o gminie.

Drugi etap rozpoczął się podczas X Sesji Rady Gminy dnia 26.10.1999 r. Pod przewodnictwem Wójta Gminy - Mieczysława Pikuły rozpoczęto uzgadnianie opinii i grupowe podejmowanie kluczowych, najbardziej generalnych decyzji w sprawach przyszłości gminy.   

W trzecim etapie uczetniczyli najbardziej wpływowi liderzy cieszący się powszechnym autorytetem i zaufaniem mieszkańców - zaproponowaliśmy ujęcie następujących elementów w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Jeżewo:

1. Opis metodologii: podstawy prawne, wykorzystane materiały, metoda pracy.

2. Prognoza prospektywna:

 • uwarunkowania zewnętrzne wynikające ze strategii województwa, otoczenia gminnego i powiatowego,
 • uwarunkowania gminy według sfer życia społecznego, gospodarczego, ekologii, infrastruktury technicznej,
 • podstawowe problemy rozwoju.

3. Cele w układzie ważności i wizji przyszłości.

4. Realizacja strategii poprzez budżet, środki pomocowe i środki zewnętrzne.

5. Propagowanie realizacji strategii.

5. Wykorzystane materiały i opracowania.

        W procesie opracowania strategii korzystano z następujących materiałów, opracowań i dokumentów źródłowych:

 • strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, bilans otwarcia, diagnoza prospektywna,
 • strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa opracowana przez E. Wysocką i J. Kozińskiego,
 • strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gmin, opracowane przez ARK Warszawa,
 • "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jeżewo" Jeżewo 2000,
 • ankiety "szanse i zagrożenia rozwoju Gminy Jeżewo".

 

 

 


Wytworzył: Wójt Gminy i Zarząd (3 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (3 września 2003, 14:30:51)

Ostatnia zmiana: Dominika Aniszewska (29 listopada 2004, 08:43:02)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6131

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij