STRATEGIA ROZWOJU

V. WIZJA ROZWOJU GMINY JEŻEWO

          Gmina Jeżewo w 2020 roku to obszar wykorzystanych szans i partnerskiej współpracy - o stabilnej i zróżnicowanej gospodarce lokalnej, czystym środowisku przyrodniczym, przynoszącym dochody w rolnictwie, rozwiniętej infrastrukturze technicznej i społecznej, gwarantujący dobre warunki życia i rozwoju.

1. Gmina decyduje o własnym rozwoju.

Mieszkańcy Gminy decydować będą o obliczu i dynamice rozwoju swojego środowiska. Aspiracje mieszkańców wyznaczać będą cele wspólnego działania. Zasada demokratyzacji życia społecznego, dostępu do procesu podejmowania decyzji jest zasadniczym filarem powodzenia realizacji wizji rozwoju gminy. Dlatego jednym z zasadniczych celów pozwalających na realizację strategii jest stymulowanie aktywności mieszkańców oraz poszanowanie ich aspiracji i dążeń.

2. Gmina perspektyw rozwojowych.

Przedstawiając podstawowe perspektywy rozwojowe, jakie pragnie zapewnić mieszkańcom gminy, wymienić należy następujące elementy charakteryzujące gminę i jako:

 • spójne społecznie środowisko lokalne,
 • zdolne do tworzenia rozwiązań gospodarczych,
 • pielęgnujące tradycje oraz wielokulturowość,
 • oferujące możliwości dla osób przedsiębiorczych, młodych, wykształconych,
 • dbające o dalszy rozwój swojego miejsca pracy i życia.

3. Gmina społeczności uczącej się.

Społeczność gminy docenia potrzebę zdobywania wiedzy i kształcenia własnych umiejętności oraz nowych kwalifikacji. Gmina oferuje coraz lepszy poziom nauczania dzieci i młodzieży oraz dorosłych. W ramach działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy wszyscy zainteresowani mogą korzystać z oferty przekwalifikowania zawodowego. Rozwinięte usługi edukacyjne w pobliskich ośrodkach miejskich /Toruń - Bydgoszcz/ pozwalają kształcić się na poziomie wyższym.

4. Gmina otwarta.

Gmina Jeżewo jest otwarta dla przepływu osób, rozwiązań inwestycyjnych i kooperacji podmiotów. Gmina utrzymuje kontakty ze wszystkimi partnerami chcącymi przyczynić się do rozwoju gospodarczego i społecznego.

Jesteśmy gotowi do nawiązywania kontaktów z partnerami w regionach Unii Europejskiej. Ważnym kierunkiem pozostaje rozwój współpracy z gminami partnerskimi i wspólne realizowanie projektów unijnych z udziałem gminnych instytucji, organizacji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, młodzieży i dzieci.

5. Gmina atrakcyjna.

Pod względem komunikacyjnym gminę charakteryzuje dobre położenie i możliwość szybkiego, drogowego dotarcia do ośrodków o znaczeniu regionalnym: Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk.

Znajdujemy się w europejskim korytarzu komunikacyjnym Północ - Południe, a bliskość węzła autostrady A-1 może oddziaływać wzrastająco na wymianę transportową i towarową.

Gmina o dużej lesistości /52 %/, czystych jeziorach, ciekawych obiektach sportowych.

6. Gmina inwestycyjnych możliwości i wielofunkcyjnej nowoczesnej gospodarki.

Gospodarka gminy jest otwarta na kooperację z nowymi podmiotami zewnętrznymi. Tradycyjne gałęzie gospodarki tj. węzeł kolejowy w Laskowicach, przetwórstwo owocowo-warzywne, usługi rolnicze przechodzą przeobrażenia i działają w warunkach konkurencji.

W gminie pojawiły się nowe podmioty gospodarcze  o szerokich kontaktach zagranicznych, wnoszące nowe technologie i wysoką kulturę produkcji. Modyfikowany jest gminny i lokalny system ulg i zachęt dla inwestorów oraz system pobudzania lokalnego potencjału gospodarczego i jego promocji.

Gmina dysponuje siecią firm związanych z szeroko pojętymi usługami, branżą stolarki meblowej, branżą papierniczą, branżą przetwórstwa: mięsnego, paszowego, produkcją rolną i zwierzęcą. Samorząd gminny wykorzystuje wszystkie warunki do kreowania wzrostu i rozwoju lokalnej gospodarki.

7. Gmina sfery publicznej i społecznej.

Gmina jest ośrodkiem zabezpieczającym sferę obsługi administracyjnej mieszkańców na szczeblu gminy. Decyzje administracji służą wspieraniu mechanizmów rozwojowych oraz kreowaniu lokalnych inwestycji infrastrukturalnych, szczególnie w ochronie środowiska, drogownictwie i oświacie.

Zabezpieczony jest system pomocy społecznej i obsługi bezrobotnych mieszkańców. Zabezpiecza się podstawową opiekę zdrowotną oraz różne formy wspierania osób niepełnosprawnych i ich funkcjonowanie w lokalnej społeczności.  

8. Gmina zrównoważonego rozwoju.

Podnoszeniu standardów życia mieszkańców gminy musi towarzyszyć troska o stan środowiska naturalnego i przyrodniczego oraz poszanowanie zasad ekologii w procesie produkcji i inwestycji.

Aby osiągnąć stan zrównoważonego rozwoju trzeba odpowiednio restrukturyzować lokalną gospodarkę, a w nowo rozwijających się branżach przemysłowych i usługach wprowadzać technologie przyjazne środowisku.

Realizację przedsięwzięć związanych z infrastrukturą techniczną służącą poprawie stanu środowiska naturalnego i ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko, podzielono na dwa etapy:

 • budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją,
 • rozsądne nawożenie nawozami mineralnymi pól wokół jezior i terenów rekreacyjnych.

9. Gmina o dobrym poziomie warunków życia.

Podstawową funkcją gminy, jaka decyduje o dalszej perspektywie, o jakości ośrodka gminy, jest lokalna gospodarka i świadczone usługi. Warunki dla rozwoju gospodarki i lokowaniu inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości decydują o zatrudnieniu i jakości rynku pracy, tworząc podstawy bytu zawodowego i materialnego rodzin i społeczności.

Podstawową funkcją gminy było rolnictwo. Przemiany gospodarcze spowodowały zmianę jakościową w dążeniach i aspiracjach mieszkańców.

Oczekiwania skierowane są obecnie na poprawę jakości życia i najbliższe otoczenie. Wyraża się to w rozwoju funkcji gospodarczych, usługowych i rekracyjnych gminy. Istotnym elementem jakości życia mieszkańców są dogodne warunki dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W przyszłości o jakości życia w gminie decydować będzie również wykorzystanie zasobów potencjału turystycznego gminy, szczególnie w zakresie turystyki indywidualnej i agroturystyki.

Poza gospodarczym znaczeniem, za podstawowe walory kształtujące poczucie dobrej jakości życia dla mieszkańców przyjąć należy:

 • warunki życia umożliwiające kontakt ze środowiskiem naturalnym,
 • możliwości zamieszkania w standardowych warunkach,
 • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju edukacji mieszkańców i opieki zdrowotnej,
 • dostępność dóbr społecznych /wartości kulturowe, przyrodnicze, sportowe/.

 

 

 


Wytworzył: W.G. i Z. (10 września 2003)
Opublikował: Dominika Aniszewska (10 września 2003, 14:19:11)

Ostatnia zmiana: Maciej Pikuła (29 marca 2016, 15:49:16)
Zmieniono: korekta czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4986

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij